Khu D, KCN Phố Nối A, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
minhngocsteelco@gmail.com
(+84-3213) 587 686
facebook    youtube    google    skype    yahoo  
vi-VNen-US
Danh sách các tổ chức thử nghiệm chất lượng thép đã được Bộ Công Thương chỉ định
Danh sách các tổ chức thử nghiệm chất lượng thép đã được Bộ Công Thương chỉ định
Ngày 11/4/2014, Bộ Bộ Công Thương thông báo Danh sách các tổ chức thử nghiệm chất lượng thép đã được Bộ Công Thương chỉ định theo quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ (Cập nhật đến ngày 07/4/2013).
Cật nhật lúc 21/01/2016 03:04 CH

Ngày 11/04/2014, Bộ Công Thương thông báo Danh sách các tổ chức thử nghiệm chất lượng thép đã được Bộ Công Thương chỉ định theo quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ (Cập nhật đến ngày26/6/2014).

Tin Tức Liên Quan